Smart firefelt

Skal vi komme noen vei, må veiene bygges. En smalere vei er smartere og bedre. Og det vi kan spare i bredden, kan vi bygge i lengden. Dermed kan vi bygge mer trafikksikker vei for de samme pengene.

Smalere og bedre for klima og kostnad

Fakta

texture

20 prosent

lavere arealbeslag

money_off

10 prosent

reduserte kostnader

space_bar

19 meter

Normal motorvei: 23 meter

Vi etterlyser endringer

Dagens valg av veistandard baserer seg hovedsakelig på forventet trafikkmengde 20 år etter åpning. Usikkerheten i disse beregningene vil variere stort mellom strekninger. Nye Veier mener at trafikkmengde alene ikke gir et riktig bilde på hvilken løsning som gir det beste veiprosjektet.

– Det gir ikke mening at en trafikkmengde på 12 000 biler krever en høyere veistandard enn ved 11 999 biler, slik dagens regelverk tilsier. Derfor ønsker vi økt fleksibilitet, og muligheten til å vurdere flere hensyn i en helhet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier.

Trafikksikkerhet

Dimensjoner

Med smart firefelt slanker vi veiskulderen og midten. Veiens totale bredde går fra 23 til 19 meter. Avhengig av behov, bygger vi for fartsgrense 90, 100 eller 110 km/t. Vi tilpasser kurvaturen (hvor svingete veien blir) for å unngå myr og andre arealbeslag. Kan vi unngå verdifulle områder, vil vi bygge en mer svingete vei, som er dimensjonert for lavere fartsgrense.

  • To-/trefelt: Dagens standard for to-/trefelts vei
  • Smart firefelt: Nye Veiers forslag til ny standard
  • H3: Dagens standard for firefelts motorvei

Smart firefelt skal ikke erstatte H3-standarden eller to-/trefelt, men være et supplement. Veistandard bør velges ut ifra flere faktorer, hvor forventet trafikkmengde i et 70 års perspektiv bør veie tungt.

Spørsmål