E18 Rugtvedt-Langangen

Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer inkludert ny Grenlandsbru. EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbyggingen. Strekningen er delt inn i tre delparseller. E18 Lanner-Langangen i nord og E18 Rugtvedt-Kjørholt i sør er under bygging. Reguleringsplanen for delstrekningen E18 Kjørholt – Preståsen er nylig vedtatt. Ny E18 Langangen-Rugtvedt skal etter planen åpne i 2025.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E18 Langangen – Rugtvedt

16,5
km
4
felt
2019
offentliggjøring av konkurransen
2020
kontrakt signert 2020

Filmer fra prosjektet

Prosjektfilm og planforslaget for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt

Ditt mobilnummer: