E39 Lyngdal vest – Kvinesdal

Nye Veier har ansvaret for utbygging av E39 fra Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland, en strekning på om lag 200 kilometer. Den nye veien fra Lyngdal til Kvinesdal planlegges for firefelt og fartsgrense 110 km/t. Planlegging av ny vei og tunnel fra E39 til Øyesletta inngår i prosjektet. Lyngdal og Kvinesdal kommuner er planmyndighet.

Hold deg oppdatert

4 felt
2 kommuner