Gå til hovedinnhold

Arbeid og trafikkomlegging i Kvithammarkrysset fra 9. april

Tirsdag 9. april starter arbeidene med utvidelse og ombygging av Kvithammarkrysset på E6, nord for Stjørdal. Dette skjer som del av prosjektet E6 Kvithammar-Åsen. Arbeidene vil pågå frem til høsten 2024.

Sist oppdatert: 26. juni 2024 kl. 12.06

  • Arbeid og trafikkomlegging i Kvithammarkrysset 1 / 2
  • Arbeid og trafikkomlegging i Kvithammarkrysset 2 / 2
  • Tirsdag 9. april: Forberedelser til omleggingen vil starte på tirsdag kveld. Omkjøring vil være tydelig merket. Det vil være tidvis manuell dirigering.
  • Onsdag 10. april: Fartsgrensen sør og nord for krysset settes ned for å lede trafikken forbi arbeidsområdet hvor det etableres midlertidig rundkjøring.
  • Torsdag 11. april: Natt til torsdag vil trafikken bli lagt over på den midlertidige rundkjøringen.

Under ombyggingen av Kvithammarkrysset vil trafikken fra Vinnavegen og William Holmens veg bli ledet utenfor anleggsområdet ved at det bygges en midlertidig rundkjøring på eksisterende E6 like sør for krysset. Dette er vist med oransje farge i illustrasjonen.

Vær oppmerksom og vis hensyn

Ved trafikkomlegging blir det satt opp fysiske barrierer, og midlertidig omkjøring vil bli godt skiltet. Gang- og sykkeltrafikken vil i stor grad følge dagens mønster. Dette er vist med blå farge i illustrasjonen under.

Trafikkmønsteret som blir etablert torsdag 11. april vil være slik til arbeidene med krysset er ferdige på høsten 2024.

- Vi ber om at alle respekterer nytt kjøremønster og fartsgrense av hensyn til egen sikkerhet, medtrafikanter og anleggsarbeider, sier prosjektsjef Lars Erik Moe i Nye Veier. - Vær spesielt oppmerksom på barn og myke trafikanter.

Kontakter

Lars Erik Moe
Prosjektsjef
lars.erik.moe@nyeveier.no