Gå til hovedinnhold

Ambisiøse mål for bærekraft

Vi arbeider målrettet og systematisk med bærekraft. Vi skal gi mest mulig nytte for samfunnet gjennom veiene vi bygger, og vi skal bygge med lavest mulig fotavtrykk.

Vår ambisjon er å ta en lederrolle innen klima og miljø i samferdselssektoren.

Dette gjør vi blant annet gjennom å stille krav og insentiver i våre anskaffelser. Vi utfordrer krav og regelverk for å skape bedre klima- og miljøløsninger. 

Gjennom målrettet forskning, utvikling og pilotprosjekter finner vi bedre løsninger. Vi fornyer og utfordrer meto¬der for å inkludere miljø og klima i analyser og beslutninger. Vi er en premissgiver for raskere miljøomstilling.

Vi skal også være åpne om hvordan vi påvirker verden rundt oss, både positivt og negativt. Vi har rapportert på bærekraft i mange år, og de neste årene trapper vi opp arbeidet og rapporteringen. 

Fra våren 2026 skal vi oppfylle kravene i EU sitt direktiv for bærekraftsrapportering. Vi skal også øke innsatsen for mer bærekraft i samferdselssektoren i årene som kommer, i tråd med våre mål.

FNs bærekraftsmål

Vi prioriterer arbeidet med tre av FNs bærekraftsmål. Vi har identifisert disse tre som de viktigste for oss.

Sjekkliste Klimatiltak I Anleggsbransjen

Til inspirasjon

Sammen med Zero har vi utviklet en konkret sjekkliste for klimatiltak i anleggssektoren.

Målet med sjekklisten er gi inspirasjon til å gjennomføre klimatiltak for de som planlegger bygging av veier eller leverer varer og tjenester til anleggsprosjekter.

Les sjekkliste for klimatiltak i anleggsbransjen her.