Gå til hovedinnhold

Jobb og karriere

Vi ønsker en kultur der hver enkelt tar ansvar, ser helhet og er opptatt av det som skaper mest verdi for trafikantene. Åpenhet, ansvarlighet og likebehandling er viktige verdier for oss og skal prege måten vi jobber på. Dette bidrar til å bygge tillit til selskapet både internt og eksternt. Vi påvirker samfunnsutviklingen og ønsker å bidra til verdiskapning og god utnyttelse av samfunnets ressurser.

Dette sier administrerende direktør, Anette Aanesland.

Hva kjennetegner oss?

Vi er et lite selskap med et stort ansvar. For å lykkes med dette har vi valgt å organisere oss som en slank og effektiv organisasjon.

Vi rekrutterer ledere og fagfolk fra ulike bransjer og sektorer, som bygg og anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra både privat og offentlig virksomhet.

Vi fornyer

Vi har fornyet norsk samferdsel. Vår rolle som utfordrer har utfordret etablerte sannheter.

 • Vi har redusert kostnadene i veiene som er åpnet.
 • Vi fått gjennom smalere og smartere løsninger for veiene
 • Vi har ambisiøse mål for å gjøre bygging av veier mer bærekraftig

Vi forbedrer

Vi er formet av oppstarten, gründerviljen og kulturen. Vi har fortsatt stor vilje og kompetanse til å forbedre norsk samferdsel. Det gjør vi med å utvikle helt konkrete nye løsninger for veiene. 
For eksempel:

 • Gjenbruk av dagens veier, smalere og kortere veier, mindre bruer, kortere tunneler
 • Endringer for å redusere vårt fotavtrykk
 • Vår jobb er å skape mer igjen for våre felles ressurser

Vi forsikrer

Hver dag strekker vi oss for å gjøre jobben så godt som mulig

 • Vi skal være ledende på klima og miljø i samferdselssektoren
 • Alle skal komme hjem fra jobb. Vi skal være ledende på helse, miljø og sikkerhet
 • Vi skal være ledende i arbeidet med å utvikle en seriøs anleggsbransje

Møt noen av våre

Anette Wold Magnussen er fagansvarlig for ingeniørgeologi i Nye Veier.
Anette har kontorsted på Rugtvedt i Grenlandsområdet. Arbeidsplassen er over hele landet der vi har prosjekter. Hennes erfaring og kompetanse brukes når vi planlegger, bygger og når vi drifter og vedlikeholder veiene.

- En ingeniørgeolog kombinerer geologisk vitenskap og ingeniørfag. Faget handler blant annet om å benytte berget som byggemateriale i tunneler, bergskjæringer og ved fundamentering av konstruksjoner. Vurdering av naturfarer, som for eksempel fare for steinsprang og snøskred, er også en del av faget. Det som bygges skal også tilpasses et fremtidig klima, forklarer Anette.

God oversikt over de geologiske forholdene er viktig i planleggingen. Da kan vi velge riktige løsninger når vi planlegger og bygger veier og tunneler. I planleggingen undersøker vi grunnen, med metoder som geologisk feltkartlegging, grunnboringer, kjerneboringer og ulike geofysiske undersøkelser. Når vi bygger tunneler og bergskjæringer er de faktiske geologiske forholdene avgjørende for stabiliteten.

- I Nye Veier planlegger og bygger vi mange spennende veier. Det gir meg en interessant og variert arbeidshverdag. Det er givende å bidra til at veiene og tunnelene vi bygger er trygge for trafikantene. Jeg har mange utrolig dyktige kolleger, som er framoverlente. Da klarer vi å flytte grenser og fornye og forbedre norsk samferdsel, avslutter Anette.

Alf Børge Bonsaksen er fagansvarlig for elektro.
Alf Børge Bonsaksen er fagansvarlig for elektro.
Alf Børge Bonsaksen er fagansvarlig for elektro.
Alf Børge Bonsaksen er fagansvarlig for elektro.

Han er en del av vårt faglig nettverk som støtter med sin spisskompetanse og erfaring. Alf-Børge har kontorplass i Trondheim, men siden han har fagansvaret for elektro og automasjon jobber han over hele landet.

- Å være fagansvarlig for en disiplin innebærer nettopp det. Sørge for at både vi og våre totalentreprenører følger regler og krav som settes til utstyret vi setter opp langs veiene. Regelverket er stort og det utvikles hele tiden. I tillegg følger vi opp at totalentreprenørene leverer som de har beskrevet i kontrakten, forklarer Alf-Børge.

- Innen elektro er det høyt tempo på utvikling av ny teknologi. Spesielt på nye sensorer.
- Sensorer er viktig for å oppdage ulykker på veiene.
- Sensorer er avgjørende for å vedlikeholde og drifte veiene basert på tilstand, og ikke intervaller i tid.
- Pluss alle skiltene som gir bilistene viktig informasjon langs veiene.
- I tunnelene er det i tillegg mange systemer for å ta vare på bilistenes sikkerhet hvis det skjer en ulykke.


- Veier er blitt teknisk kompliserte anlegg. Vi på elektro binder alt dette sammen. Da får vi viktig og riktig informasjon frem til bilistene og til de som drifter og vedlikeholder veiene.

- Å teste før vi åpner en vei er et komplekst arbeid. Alt må fungere sammen, og vi må teste og dokumentere at alt er i orden etter lover og regler. Først da kan Vegdirektoratet og Statens vegvesen godkjenne veien for åpning. Dette er en spennende og viktig del av elektroarbeidet i Nye Veier, avslutter Alf-Børge.

Marianne Simonsen Bjørkenes vår strategiske rådgiver for miljø.
Marianne Simonsen Bjørkenes vår strategiske rådgiver for miljø.
Marianne Simonsen Bjørkenes vår strategiske rådgiver for miljø.
Marianne Simonsen Bjørkenes vår strategiske rådgiver for miljø.

Marianne Simonsen Bjørkenes er vår strategiske rådgiver for miljø. Hun jobber med hvordan vi kan forbedre arbeidet vårt med natur og miljø. Jobben er stor: Ambisjonen er å ta en ledende posisjon på klima og miljø i samferdselssektoren.

– Vi kan gjøre dette ved å være pådriver for utviklingen i bransjen og redusere vår egen påvirkning. For å bli bedre må vi få bedre kunnskap og oversikt over påvirkningen, samt utvikle bedre rapportering og metoder, sier Marianne.

Et eksempel er arealregnskap for Nye Veiers prosjekter.

– Vi har utviklet metode for arealregnskap for våre veier fra planlegging til ferdige prosjekter. Nå vet vi hvor mye av ulike typer areal vi beslaglegger, og vi kan måle forbedring fra fase til fase, forklarer Marianne. 

Metoden har vi også tatt med oss og videreutviklet inn i arbeidet med Nasjonal transportplan. På den måten bidrar vi til utvikling av bransjen. Det er et poeng at transportvirksomhetene gjør det likt. Da kan vi sammenligne, vi kan samarbeide og vi kan jobbe etter de samme metodene.

For ett og et halvt år siden vedtok Nye Veier en miljøstrategi. Miljøstrategien peker på tre viktige områder:

 • Areal og naturmangfold
 • Sirkulærøkonomi
 • Forurensning

Målet er å unngå negative virkninger på ytre miljø når vi planlegger veiene.

– Når det ikke er mulig, så skal vi begrense påvirkningen, eventuelt restaurere eller i siste utvei kompensere. Dette baserer vi på tiltakshierarkiet, som er godt forankret i norsk forvaltning, avslutter Marianne.

Ung i bygg og anlegg

Vi ønsker at flere unge tar utdanning til jobber i anleggsbransjen og utdanning til å jobbe innen samferdselssektoren.

Det er mange muligheter til å være med å forbedre og fornye norsk samferdsel.

Tone Buø, rådgiver Nye Veier
Tone Buø er rådgiver konstruksjon.
Tone Buø er rådgiver konstruksjon.
Tone Buø er rådgiver konstruksjon.
Tone Buø er rådgiver konstruksjon.

Tone Buø er en av de mange ansatte som først kom inn i selskapet som trainee. Nå jobber hun som rådgiver innen konstruksjon. Siden 2016 har ca 20 personer gått fra å være trainee til fast jobb hos oss.

Våre traineer er ofte nyutdannede eller har noen få års arbeidserfaring. De har ferske og kloke hoder, og hjelper oss å se ting med nye øyne.

Vi legger vekt på at traineene våre får utfordrende arbeidsoppgaver som gir reell mulighet til å påvirke selskapet, og god oppfølging fra engasjerte ledere underveis.

Vi samarbeider med følgende om traineer