Inkludering og mangfold

Vi ser på mangfold som en forutsetting for å lykkes.

Økt mangfold og likestilling er en viktig del av Nye Veiers strategiske prioritering med å ta et tydelig ansvar for bærekraft. Arbeidet er tett knyttet til verdiene våre som er fornyer, forbedrer, forsikrer.

Vi fornyer ved å tenke nytt og utfordre. I strategien vår står det at Nye Veier ble opprettet for å være en utfordrer innen veibygging. En forventning var at vi gjennom å tenke nytt skulle bidra til utvikling av en bærekraftig, effektiv og innovativ anleggsbransje. Mangfoldet i vårt arbeidsmiljø bidrar i stor grad til innovasjon, og bidrar til at Nye Veier kan fortsette å være en utfordrer i bransjen.

Vi forbedrer oss hver dag gjennom en systematisk evaluering og forbedring av våre arbeidsmetoder. Vår måte å jobbe på skal fremme likestilling og hindre diskriminering.

Trygghet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø. Vi forsikrer våre ansatte om at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering.

Likestilt arbeidsliv
Nye Veier er stolte av å være tilknyttet sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv. Sertifiseringen er i regi av Agder fylkeskommune hvor formålet er å gjøre det enklere for virksomheter i å drive med aktivt mangfold- og likestillingsarbeid og kunne oppfylle myndighetenes krav i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Nye Veier er nå sertifisert. Vi har nå en verktøykasse tilpasset oss, for kunne jobbe målrettet med likestilling i årene fremover.

Vi har valgt å sertifiseres innen alle syv innsatsområdene. Fokuset vårt er på alle de syv innsatsområdene i Likestilt arbeidsliv: Forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, livsfase og likelønn.