Om oss

check

70 km firefelts vei

Nye Veier har siden oppstarten åpnet 70 km trafikksikker firefelts vei.

credit_card

150 milliarder

Nye Veier har et stort ansvar – de neste 20 årene skal vi bygge veier for nesten 150 milliarder kroner i Norge.

location_on

Fire utbyggingsområder

Nye Veier skal bygge 18 veistrekninger fordelt på fire utbyggingsområder. Vår veiportefølje ble offisielt overtatt fra Statens vegvesen i 2016 og utvides stadig.

Finn informasjon

Vår filosofi

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Vårt oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedregioner samt sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Vi tror på:

  • Helhetlig planlegging og utbygging.
  • Bygging av lengre veistrekninger om gangen.
  • Tidligere involvering av entreprenøren som skal bygge veien for å få de beste løsningene.
  • Å utfordre det etablerte ved å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder.

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Porteføljeprioritering

Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet:

  • Hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet.
  • Ulykkesbelastningen på strekningene.
  • Muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger.
  • Hvor klare strekningene er til å bygges ut.
  • EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler.
  • I hvilken grad prosjektene bidrar til mer nytte for lokalsamfunnene.

Strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette gir en strengt rasjonelt begrunnet rekkefølge med hensyn til hva som skal bygges først.

Samfunnsansvar og HMSK

Samfunnsansvar og HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) står sentralt i Nye Veier sin virksomhet – både i egne operasjoner og i forholdet til leverandører. Kravene til etisk standard hos alle våre samarbeidspartnere er høye.

CO2-fotavtrykk

Nye Veier skal kutte klimagassutslipp med 40 % fra anleggsfasen og 75 % fra driftsfasen. Dette er et av våre overordnede mål i tillegg til økt nytte, økt trafikksikkerhet og reduserte kostnader.

Karriere

For å nå målet om helhetlig og kostnadseffektiv planlegging, utbygging og drift & vedlikehold av trafikksikre hovedveier ser Nye Veier etter nytenkende, energiske og smarte hoder.

Redusert reisetid

Familiebedriften NorDan er ledende i Norge på produksjon av vinduer og dører. Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård betyr mellom åtte og ni millioner kroner i forbedringer for bedriften. I tillegg kommer vesentlig bedre trafikksikkerhet for sjåførene og de ansatte.

Trafikksikkerhet

For ambulansetjenesten betyr ny vei mye for trafikksikkerheten. Adskilte kjørefelt hindrer årsaken til de mest vanlige dødsårsakene i trafikken – møteulykker. Hør hva Lars Ånberg i ambulansetjenesten har å si om dette.