Gå til hovedinnhold

Varsle om kritikkverdige forhold

Her er eksempler på forhold som kan bli varslet:

 • Mistanke om økonomiske misligheter (herunder tyveri, korrupsjon, bedrageri, underslag, regnskapsbrudd eller forfalskning)
 • Mistanke om andre ulovlige forhold
 • Diskriminering, rasisme eller mobbing
 • Seksuell eller annen form for trakassering
 • Brudd på HMS-regler (helse, miljø og sikkerhet)
 • Handlinger som bryter med Nye Veiers verdigrunnlag
 • Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Hvordan varsle?

Nye Veiers varslingskanal drives i dag av BDO AS («BDO») som uavhengig tredjepart. Det er flere måter å varsle på:

 • Du kan benytte vår elektroniske varslingskanal
 • Du kan kontakte BDO på telefon +47 970 86 000 (man-fredag kl. 09-15)
 • Du kan møte opp personlig ved BDOs kontorer i Vika Atrium i Oslo.
 • Du kan sende brev til BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo.

Det er den enkelte som avgjør om varslingskanalen skal brukes og hva det skal varsles om.

Varsleren trenger ikke å legge frem bevis for det man mener er kritikkverdig, men varslet må være så tydelig og konkret som mulig, slik at det kan avklares hva som faktisk har skjedd.

Varslet bør derfor minimum inneholde følgende:

 • Tid (tidsperiode) og sted for hendelsen.
 • Spesifikke opplysninger om hva forholdet gjelder, og hva varsleren bygger disse opplysningene på.
 • Eventuelle personer som varsleren vet eller tror har kunnskap om forholdet.

Alle varsler som rapporteres på varslingskanalen vil håndteres konfidensielt av BDO ved mottak.

Nye Veier oppfordrer den som varsler til å opplyse om egen identitet, da dette som oftest gjør det lettere å følge opp varslet og sikre at informasjon kan verifiseres.

Den som varsler kan også velge å være anonym. Gjennom varslingskanalen kan varsler kommunisere anonymt med BDO som mottar varselet, gjennom sikker og kryptert kommunikasjon.

Varsler kan også velge å være anonym overfor Nye Veier, men oppgi navn og kontaktinformasjon til BDO. BDO vil da bevare taushet om din identitet og identifiserbare opplysninger.

Hvordan følges varslene opp?

Når BDO mottar et varsel på vegne av Nye Veier, vil BDO sende en kvittering til varsler som bekreftelse på at varsel er mottatt. Alle hendelser rapportert til BDO gjennom varslingskanalen skal motta et saksnummer for identifikasjon og referanse.

Prosessen inkluderer også en vurdering av hvordan varsler kan ivaretas på best mulig måte. Varslinger om mulige kritikkverdige og/eller ulovlige forhold kan inneholde sensitive opplysninger som krever ekstra ivaretakelse av personvern og behov for konfidensialitet.

 

Kontaktperson i Nye Veier

Leder internkontroll og compliance Sigrid Hansen-Tangen

sigrid.hansen-tangen@nyeveier.no

Telefon 479 72 727