Gå til hovedinnhold

Ferdigbygging av Hommelvikbrua

28. februar var det tilbudskonferanse i forbindelse med ferdigstillelse av sørgående løp på Hommelvikbrua. Det er en brukonstruksjon på E6 mellom Ranheim og Værnes som er delvis påbegynt, men ikke ferdigstilt.

Sist oppdatert: 26. juni 2024 kl. 12.07

  • Befaring i forbindelse med tilbudskonferansen for Hommelvikbrua. Foto: Nye Veier 1 / 2
  • Befaring i forbindelse med tilbudskonferansen for Hommelvikbrua. Foto: Nye Veier 2 / 2

Interesserte entreprenører var invitert til Nye Veier sitt prosjektkontor på Svebergtunet, med tilhørende befaring til Hommelvikbrua. Nye Veier, med blant annet prosjektsjef på E6 Ranheim – Værnes, Magne Ramlo, orienterte de fremmøtte om status på brua og om jobben som skal gjøres.

Bakgrunnen for brukonkurransen er at Nye Veier og totalentreprenør Acciona i 2023 ble enige om å avslutte kontrakten med arbeidet på ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Brua er viktig for ferdigstillelse av hele prosjektet. Det er derfor viktig å ferdigstille brua så fort som mulig.

Frist for innlevering av tilbud er satt til 19. april. Tildeling av kontrakt er forventet å skje i slutten av mai.

Minst mulig ulemper for trafikanter, naboer og andre berørte

- En forutsetning for å lykkes i prosjektet er at vi samarbeider om å nå felles mål, sier prosjektsjef Magne Ramlo. - Viktige overordnede mål felles for hele prosjektet er at trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres i anleggsgjennomføringen, og at det blir minst mulig ulemper for naboer og andre berørte.

Null-visjon for personskader og miljøutslipp

Det ble også orientert om Nye Veier sine forventninger med hensyn på seriøsitet og ytre miljø. Arbeidet som skal utføres skjer i et område der det tidligere har gått ras, i tillegg til at arbeidet skal utføres i høyt og bratt terreng, og med nærføring til eksisterende E6.

Hommelvikbrua krysser også elva Homla, som er et vernet vassdrag og et populært turområde.

Nordgående Hommelvikbru vil bli en del av totalentreprisen for E6 Sveberg-Værnes.

Kontakter

Magne Ramlo
magne.ramlo@nyeveier.no