Gå til hovedinnhold

Nye Veier skal teste elektrisk knuseverk

Samferdselsdepartementet gir Nye Veier 24,9 millioner kroner til arbeidet med å utvikle utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Ett av de tre prosjektene som får støtte, skal teste elektrisk knuseverk.

Sist oppdatert: 26. juni 2024 kl. 12.03

– Vi er veldig glade for støtten. Midlene skal brukes i tre ulike prosjekter som alle bidrar med ny kunnskap på veien mot utslippsfrie anleggsplasser. På denne måten kan vi skaffe oss kunnskap, teste
– Vi er veldig glade for støtten. Midlene skal brukes i tre ulike prosjekter som alle bidrar med ny ...Vis mer
– Vi er veldig glade for støtten. Midlene skal brukes i tre ulike prosjekter som alle bidrar med ny kunnskap på veien mot utslippsfrie anleggsplasser. På denne ...Vis mer
– Vi er veldig glade for støtten. Midlene skal brukes i tre ulike prosjekter som alle bidrar med ny kunnskap på veien mot utslippsfrie anleggsplasser. På denne måten kan vi skaffe oss kunnskap, teste og utvikle teknologi, som gir både oss og bransjen verdifull innsikt i årene som...Vis mer
– Vi er veldig glade for støtten. Midlene skal brukes i tre ulike prosjekter som alle bidrar med ny kunnskap på veien mot utslippsfrie anleggsplasser. På denne måten kan vi skaffe oss kunnskap, teste og utvikle teknologi, som gir både oss og bransjen verdifull innsikt i årene som kommer, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør fo...Vis mer

– Vi er veldig glade for støtten. Midlene skal brukes i tre ulike prosjekter som alle bidrar med ny kunnskap på veien mot utslippsfrie anleggsplasser. På denne måten kan vi skaffe oss kunnskap, teste og utvikle teknologi, som gir både oss og bransjen verdifull innsikt i årene som kommer, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier.

Nye Veier får støtte til tre prosjekter:

Elektrisk knuseverk

Nye Veiers strekning E6 Storhove – Øyer får 4,5 millioner for 2024 og 2,4 millioner for 2025 til prosjektet Elektrisk knuseverk.

Det elektriske knuseverket skal knuse stein og grus, som skal brukes i veibyggingen senere. En elektrisk gravemaskin mater knuseverket med masser. Til nå har slik produksjon av knust masse stort sett vært gjort med maskiner som går på diesel.

I tillegg til å kutte utslippene direkte, vil pilotprosjektet gi oss mer informasjon om hvordan vi kan koble utstyret til strømnettet og hvordan det klarer seg på elektrisk kraft. Vi tester ut nullutslippsløsninger på byggeplasser, slik at vi kan redusere risiko og kostnader i prosjekter i fremtiden.

Elektrifisering av arbeid med tunnel

Nye Veier får opp mot 11,5 millioner for 2024, og 5,0 millioner for 2025 til et prosjekt som handler om å elektrifisere arbeidet i to tunneler på E18 Langangen – Rugtvedt. Tunnelene det gjelder er Grenland og Bjønnås.

Prosjektet har tidligere fått støtte fra Samferdselsdepartementet til å bruke elektriske maskiner på anleggsplassen og bytte ut dieselaggregater med elektriske aggregater, også kalt battericontainere.

Nå har prosjektet fått støtte til å fortsette og utvide arbeidet. Blant annet skal mer av utstyret og maskinene, som brukes i arbeidet i tunnelen, bli elektrisk.

Kunnskapsprogrammet

Nye Veiers kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser har siden 2022 fått støtte fra Samferdselsdepartementet. Nå mottar programmet 1,5 millioner kroner for 2024.

Kunnskapsprogrammet er et samarbeid mellom Nye Veier, Bane NOR og Statens vegvesen. Prosjektet skal gi samfunnet informasjon om viktige saker som vi trenger å bygge kunnskap og erfaring om i en overgang til utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren.

Kunnskapsprogrammet fikk støtte fra Samferdselsdepartementet også i 2023, og nylig ble det lansert tre rapporter:

Kunnskapsprogram - Pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren

Kunnskapsprogram - Kartlegging av krafttilgang for kommende utbyggingsprosjekter

Kunnskapsprogram - Potensial for kraftproduksjon ved utvalgte samferdselsprosjekter

– Det haster med å finne gode løsninger som kan redusere den negative innvirkningen veibygging har på klima og miljø. Satsingen på utslippsfrie anleggsplasser er et steg i riktig retning. Støtteordningen gjør det mulig å teste og videreutvikle teknologi som kan spare klimagassutslipp, gi ny kunnskap og redusere risikoer knyttet til kostnader i fremtidige prosjekter, sier Hobbesland.

Kontakter

Finn Aasmund Hobbesland
Direktør for samfunn og utvikling
finn-aasmund.hobbesland@nyeveier.no

Maarten Lohne van der Eynden
Fagansvarlig bærekraft
maarten.eynden@nyeveier.no