Gå til hovedinnhold

Stort potensial for utslippsfrie anleggsplasser

Tre nye rapporter viser hvordan norske infrastrukturprosjekter kan redusere sine klimafotavtrykk, og bidra til at det produseres nok strøm for fremtidens anleggsbransje.

Sist oppdatert: 26. juni 2024 kl. 12.05

– Disse funnene gjør det mulig å øke takten i klimaomstillingen i anleggsbransjen.  Da Nye Veier lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie  anleggsplasser i transportsektoren, var begrun
– Disse funnene gjør det mulig å øke takten i klimaomstillingen i anleggsbransjen. Da Nye Veier lan...Vis mer
– Disse funnene gjør det mulig å øke takten i klimaomstillingen i anleggsbransjen. Da Nye Veier lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggs...Vis mer
– Disse funnene gjør det mulig å øke takten i klimaomstillingen i anleggsbransjen. Da Nye Veier lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Kunnskapspr...Vis mer
– Disse funnene gjør det mulig å øke takten i klimaomstillingen i anleggsbransjen. Da Nye Veier lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Kunnskapsprogrammet er et bransjesamarbeid om evaluering og ...Vis mer

I dag publiseres tre nye rapporter fra Nye Veiers kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Kunnskapsprogrammet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er gjennomført i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen.

Rapportene gir ny innsikt i hvordan flere anleggsplasser i transportsektoren kan bli utslippsfrie. Vi får ny kunnskap om hvordan fornybar strøm kan produseres langs vei og bane, og hvilken effekt to år med statsstøttede pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser har hatt i samferdselssektoren.

Her er noen av hovedfunnene i rapportene:

Stort potensial for solkraft langs vei og bane

Multiconsult har gjort detaljerte vurderinger av potensialet for kraftproduksjon langs et utvalg vei- og baneprosjekter, og finner et produksjonspotensial på 25-50 prosent av dagens totale kraftproduksjon i Norge fra solceller. Noe som tilsvarer det årlige strømforbruket i cirka 5000-10 000 eneboliger. Arealene ved vei og bane er allerede sterkt påvirket, noe som gir langt færre miljøulemper enn kraftproduksjon på uberørte arealer.

Strøm nok til utslippsfri anleggsdrift i områdene som er undersøkt

Norconsult har gjort detaljerte vurderinger av krafttilgangen for utslippsfri anleggsdrift på utvalgte prosjekter. Rapporten bygger på et arbeid med samme tema fra fjorårets kunnskapsprogram. De finner at det er strøm nok i områdene som er undersøkt til å gjøre store deler av anleggsdriften utslippsfri i årene som kommer.

Pilotprosjektene bidrar til ny kunnskap

Sintef har evaluert pilotprosjektene for utslippsfrie anleggsplasser, som har fått støtte fra Samferdselsdepartementet de siste årene. De finner blant annet at prosjektene har bidratt med generelt gode resultater og ny kunnskap om hvordan utslippsfrie løsninger kan gjennomføres effektivt, og kommer med en sterk oppfordring om å spre kunnskapen og erfaringene til et større publikum.

– Disse funnene gjør det mulig å øke takten i klimaomstillingen i anleggsbransjen. Da Nye Veier lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Kunnskapsprogrammet er et bransjesamarbeid om evaluering og kunnskapsinnhenting. Dette skal sikre mest mulig samfunnsnytte fra pilotprosjektene. Funnene vil brukes til å sette fart på klimaomstillingen i bransjen, sier fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.

Rapportene er produsert med støtte fra Samferdselsdepartementets tilskuddordning for pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser. 

Link til rapportene:

Kunnskapsprogram - Pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren

Kunnskapsprogram - Kartlegging av krafttilgang for kommende utbyggingsprosjekter

Kunnskapsprogram - Potensial for kraftproduksjon ved utvalgte samferdselsprosjekter

Kontakter

Maarten Lohne van der Eynden
Fagansvarlig bærekraft
maarten.eynden@nyeveier.no