E18 Tvedestrand – Gjerstad

Nye Veier gjenopptar planarbeidet på delstrekningen mellom E18 Tvedestrand og Gjerstad. Med nye forutsetninger som blant annet mulighet for redusert hastighet, gjenbruk av eksisterende vei og redusert arealbeslag, vil Nye Veier vurdere flere alternativer til veikorridoren som har vært planlagt fram til nå. Dette skal avklares gjennom en konsekvensutredning. Korridoren som vurderes som mest samfunnsøkonomisk lønnsom skal deretter detaljreguleres. Den 30. mars kunngjør Nye Veier utvidelse av varslingsgrensen for detaljregulering og legger forslag til planprogram for E18 Tvedestrand – Gjerstad ut på høring og offentlig ettersyn.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
4
kommuner i samarbeid