E18 Tvedestrand – Gjerstad

Nye Veier har gjenopptatt planarbeidet for ny E18 Tvedestrand - Gjerstad. Med nye forutsetninger som blant annet mulighet for redusert hastighet, gjenbruk av eksisterende vei og redusert arealbeslag, vil Nye Veier vurdere flere alternativer til veikorridoren som har vært planlagt fram til nå. Korridoren som vurderes som mest samfunnsøkonomisk lønnsom skal deretter detaljreguleres. Planprogrammet for konsekvensutredningen ble fastsatt av styret for det interkommunale plansamarbeidet 29. juni 2023.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
4
kommuner i samarbeid