E39 Lyngdal vest – Kvinesdal

Nye Veier har ansvaret for utbygging av E39 fra Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland, en strekning på om lag 200 kilometer. Den nye veien fra Lyngdal til Kvinesdal planlegges for firefelt og fartsgrense 110 km/t. Planlegging av ny vei og tunnel fra E39 til Øyesletta inngår i prosjektet. Lyngdal og Kvinesdal kommuner er planmyndighet. Den 2.november la Nye Veier ut forslag til reguleringsplan for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal på høring og til offentlig ettersyn på vegne av Lyngdal og Kvinesdal kommuner. I denne forbindelse ønsker Nye Veier god medvirkning og ber alle med innspill til detaljreguleringen for E39 Lyngdal vest-Kvinesdal om å fremme disse. Les mer om dette under 'Planprosess'. Det er i tillegg utarbeidet medvirkningsportal, en film som viser tiltaket samt en forenklet utgave av planforslaget.

Hold deg oppdatert

4 felt
2 kommuner