E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Nye Veier varslet oppstart av detaljregulering i september 2021 for strekningen fra Røyskår vest i Lyngdal kommune, over Kvinesheia til Kvinesdal sin kommunegrense mot Flekkefjord. Strekningen er på ca. 25 km. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som totalt sett gir mest nytte for samfunnet.

Hold deg oppdatert

4 felt
2 kommuner