Ringeriksporteføljen

Fra 1. august 2021 overtok Nye Veier ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss. Vi kaller prosjektene for Ringeriksporteføljen.

Kontaktinfo

Nøkkeltall

40 km
Jernbane
24 km
Vei

Nyheter