Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16 (FRE16)

Fra 1. august 2021 overtok Nye Veier ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss.

Kontaktinfo

Nøkkeltall

40 km
Jernbane
24 km
Vei

Nyheter