Ringeriksbanen og E16

Reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mars 2020.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo