Ringeriksbanen

Ny jernbane korter reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med nesten en time. Hønefoss og Ringerike kommer nærmere Oslo S med en reisetid på 35 minutter. Muligheten for daglige reiser blir større for studenter, skoleelever og de som reiser til jobb. Fra stasjonen på Sundvollen vil det ta 25 minutter inn til Oslo S.

I dag er det kun fire tog daglig mellom Oslo og Hønefoss. Ringeriksbanen gjør det mulig med to tog i timen hver vei mellom Oslo og Hønefoss i tillegg til én fjerntogavgang annenhver time.

Ringeriksbanen skal bygges med dobbeltspor fra Sandvika frem til Hønefoss. Banen starter i jernbanetunnelen vest for Sandvika stasjon. Fra Sandvika bygges det to tunneler med en egen tunnel for teknisk utstyr og service. Denne tunnelen fungerer også som nødutganger for reisende med togene.

Ved Sundvollen planlegges det stasjon med plattformer og nødvendig infrastruktur. Ved Kroksund går banen inn i en ny tunnel under Vik og fram til Bymoen. Herfra går jernbanen og veien i felles trase over Helgelandsmoen frem til Styggedalen. Ringeriksbanen føres til Hønefoss stasjon over Sørumjordene og gjennom Storskjæringa. Hønefoss stasjon skal moderniseres. På Tolpinrud planlegges et anlegg for parkering av tog.

Bane NOR skal drifte banen når den står ferdig.