Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke nyeveier.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Nye Veier skal

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi måler kontinuerlig kvaliteten på våre nettsider for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.
 • Ingen feil for A og AA, og prøve å ha null AAA-feil.

Status for nyeveier.no

 • 83 av 100 poeng. (11.10.22)

Skåren er basert på verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI), som indekserer og analyserer alle våre nettsider.

 • A-level (93 av 100 poeng)
 • AA-level (100 av 100 poeng)
 • AAA-level (56 av 100 poeng)

Tilgjengelighetserklæring fylt ut på uustatus.no

 

Dette jobber vi med

 • Øke skåren i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).
 • Legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1, før det blir tatt inn i det norske regelverket.

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?

 • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: post@nyeveier.no


Ferdigstillelse av erklæringen

I 2022/2023 vil vi gjennomføre et omfattende nettside-prosjekt. 

Dette er prioriterte krav som vi jobber med å få løst:

 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Ting skal være kodet slik det ser ut som.
 • Innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge.
 • Alle bilder skal beskrives med alternativ tekst.
 • Språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere.