Kommunikasjonsenheten i Nye Veier

Christian Altmann

Kommunikasjonsdirektør

Christian Altmann
phone_android+47 909 68 541
Geir Gjervan

Senior kommunikasjonsrådgiver

Geir Gjervan
phone_android+47 908 79 108
Imi Vegge

Senior kommunikasjonsrådgiver

Imi Vegge
phone_android+47 468 38 007
Nils Bernt Rinde

Senior kommunikasjonsrådgiver

Nils Bernt Rinde
phone_android+47 958 18 472
Halldis Skogen

Senior kommunikasjonsrådgiver

Halldis Skogen
phone_android+47 960 60 012
Karoline Mjønes

Kommunikasjonstrainee

Karoline Mjønes
phone_android+47 918 16 498

Senior kommunikasjonsrådgiver

Elisabeth Sandberg
phone_android+47 975 61 629
Truls Johnsen

Senior kommunikasjonsrådgiver

Truls Johnsen
phone_android+47 926 25 426

Ledelsen

Ledergruppen i Nye Veier.
Anette Aanesland

Administrerende direktør

Anette Aanesland
Bjørn Børseth

Direktør for kontrakt og marked

Bjørn Børseth
Finn Aasmund Hobbesland

Direktør samfunn og utvikling

Finn Aasmund Hobbesland
Asbjørn N. Aadnevig

Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker

Asbjørn N. Aadnevig
Asbjørn Heieraas

Plandirektør

Asbjørn Heieraas
Per Ivar Moen

CFO – Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring

Per Ivar Moen
Espen Almlid

Utbyggingsdirektør

Espen Almlid

Styret

Styret i Nye Veier.
Harald V. Nikolaisen

Styreleder

more_vert Harald V. Nikolaisen
Harald V. Nikolaisenclose

Harald V. Nikolaisen er administrerende direktør i Statsbygg. Han er utdannet siv. ing. fra NTNU og har mastergrad fra BI. Han har omfattende prosjekt- og ledelseserfaring fra Jernbaneverket, Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil. Han er også styremedlem i Baneservice AS og president i PUReNET (Public Realestate Network Europe).

Eli Giske

Nestleder

more_vert Eli Giske
Eli Giskeclose

Eli Giske er utdannet Master of Business and Marketing fra Oslo Handelshøyskole (nå BI). Hun driver i dag egen virksomhet hvor hun arbeider med styreoppdrag samt konsulenttjenester innenfor økonomi- og virksomhetsstyring. I tillegg til å være nestleder i styret i Nye Veier og leder av selskapets revisjonsutvalg, er hun styreleder i Sykehusapotekene HF og Bredvid AS, samt styremedlem i Mimir Bidco AS. Giske har tidligere styreerfaring fra en rekke selskaper og har vært CFO i flere virksomheter, blant annet EVRY ASA og Posten Norge AS.

Dag Morten Dalen

Styremedlem

more_vert Dag Morten Dalen
Dag Morten Dalenclose

Dag Morten Dalen er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og omfattende forsknings- og utredningserfaring knyttet til offentlig styring og regulering innen sektorer som samferdsel, energi og helse. Dalen var prorektor ved Handelshøyskolen BI i perioden 2010 – 2018, og var i den perioden nestleder og senere leder av nettverket for private høyskoler i Norge. Dalen har vært gjesteforsker ved flere utenlandske universiteter, deriblant Institute d’Economie Industrielle (IDEI) i Toulouse og University of California, Irvine. Dalen er for tiden medlem av det akademiske råd ved handelshøyskolen LUISS i Roma.

Kent-Helge Holst

Styremedlem

more_vert Kent-Helge Holst
Kent-Helge Holstclose

Kent-Helge Holst er statsautorisert revisor fra NHH. Holst har arbeidet i revisjons- og konsulentbransjen i nærmere 25 år, hvorav 15 år som partner i PwC. Holst har bred erfaring innen områdene revisjon, finans, omstilling, vekst og virksomhetsstyring. Han har vært ekstern revisor og rådgiver for en rekke selskaper i både privat og offentlig sektor. Siden 2015 har Holst vært konsernsjef i Barlindhaug AS, og deretter i Consto Holding AS, som er en landsdekkende bygg- og anleggsentreprenør i Norge.

Cathrine Murstad

Ansattvalgt styremedlem

more_vert Cathrine Murstad
Cathrine Murstadclose

Cathrine Murstad er leder kontraktsoppfølging og advokat i Nye Veier AS. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og sertifisert mekler gjennom Advokatforeningen. Murstad har omfattende kontrakts- og prosjekterfaring i og utenfor Norge. Hun har tidligere arbeidet som advokat i Aker Solutions, Schjødt og PwC, som dommerfullmektig og med skatteinnkreving i Finansdepartementet og Oslo kommune. Murstad er rådsrepresentant i Mekling.no og styremedlem i Bedriftsjuristene i Juristforbundet.

Harald Monsen

Ansattvalgt styremedlem

more_vert Harald Monsen
Harald Monsenclose

Harald Monsen er prosjektleder plan i Nye Veier AS. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI. Monsen har bred erfaring fra ledelse av samferdselsprosjekter i plan- og prosjekteringsfasene. Han har tidligere erfaring fra Jernbaneverket og i konsulentfirmaet Sweco.