Karriere

For å nå målet om helhetlig og kostnadseffektiv planlegging, utbygging og drift & vedlikehold av trafikksikre hovedveier ser Nye Veier etter nytenkende, energiske og smarte hoder.

Nye Veier er et relativt lite selskap med et stort ansvar – de neste årene skal Nye Veier investere omkring 150 milliarder på samferdsel i Norge. I vår gjennomføringsmodell vil vi primært anvende totalentrepriser. For å lykkes med dette er vi organisert som en slank og effektiv byggherreorganisasjon med hovedkontor i Kristiansand. Vi rekrutterer ledere og fagpersonell på tvers av bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre i privat og offentlig virksomhet. Vi skal utvikle vår egen bedriftskultur hvor vi drar nytte av den kompetanse og erfaring som ansatte fra de ulike bransjene har med seg.

Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, uten å være lønnsledende. Utover lønn tilbyr vi betingelser som er vanlige i norsk arbeidsliv for øvrig, slik som obligatorisk tjenestepensjon (OTP), personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.

Nye Veier har rammeavtale med Experis og Personalhuset på rekrutteringstjenester på fagstillinger og på Qualified Professional og Mercuri Urval på lederstillinger. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller spørsmål.