Jobb og karriere

Jobb og karriere

Vi er et 100 prosent heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, etablert i 2016 som en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Oppdraget er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier og prioritere prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Målet er å redusere reisetid, knytte sammen bo- og arbeidsregioner og redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Selskapet har 185 dyktige medarbeidere, og har siden oppstarten åpnet 81 km trafikksikker vei. Porteføljen ble sist utvidet i ny Nasjonal transportplan i 2021. Porteføljeutvidelsen inkluderer også baneprosjektet Ringeriksbanen.

Nye Veier satser på helhetlig planlegging og utbygging, bygging av lengre veistrekninger om gangen, tidligere involvering av entreprenør og bruk av ny teknologi, materialvalg og prosjektmetoder. Vi har hovedkontor i Kristiansand og lokale kontorer knyttet til utbyggingsprosjektene.

Som ansatt hos oss, vil du ta del i et kunnskapsdelende og kompetent miljø med ledere og fagpersonell fra ulike bransjer og sektorer. Du vil arbeide i et selskap som gjennomfører store spennende og samfunnsnyttige prosjekt og arbeidsoppgaver.

Nye Veier har rammeavtale med Jefferson Wells og Personalhuset på rekrutteringstjenester på fagstillinger og på Qualified Professional og Mercuri Urval på lederstillinger. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller spørsmål.

Hva kjennetegner oss?

Nye Veier er et relativt lite selskap med et stort ansvar – de neste årene skal vi bygge trafikksikre veier for omkring 150 milliarder. For å lykkes med dette er vi organisert som en slank og effektiv byggherreorganisasjon.

– Nye Veier ønsker en kultur hvor den enkelte tar ansvar, ser helhet og er opptatt av det som skaper nytteverdi for trafikantene. Åpenhet, ansvarlighet og likebehandling skal prege bedriftskulturen, og bidra til å bygge tilliten til selskapet både internt og eksternt. Nye Veier påvirker samfunnsutviklingen og ønsker å bidra til verdiskapning og god utnyttelse av samfunnets ressurser, sier administrerende direktør, Anette Aanesland.

Vårt hovedkontor er lokalisert i Kristiansand, mens prosjektkontorene legges dit hvor vi planlegger og bygger vei. Vi rekrutterer ledere og fagpersonell på tvers av bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre i privat og offentlig virksomhet.

Våre verdier

rotate_right

Fornyer

Vi fornyer ved å tenke nytt og utfordre

show_chart

Forbedrer

Vi forbedrer ved å bringe verdi til jobben hver dag

favorite

Forsikrer

Vi forsikrer ved å ta samfunnsansvaret vårt på alvor

Noen av våre ansatte

Ovedie

"I Nye Veier jobber jeg sammen med mange kompetente kolleger i et dynamisk arbeidsmiljø, med få grensesnitt og korte kommunikasjonsveier. Meningsutvekslinger verdsettes og bringer selskapet fremover i stadig utvikling. Folk er engasjerte – det liker jeg."
Ovedie Hopen, prosjektstyrer

Roger

"Å jobbe i Nye Veier har gitt meg mulighet til å oppleve det å være med på reisen til en «start-up». Jeg har fått mulighet til å jobbe med rundt 165 fremoverlente kolleger som hver dag jobber for våre verdier; fornye, forbedre og forsikre. Det er svært motiverende at det er så stor interesse for å finne de gode løsningene. Samtidig vil endringene vi gjennomfører bidra til mye positivt for samfunnet når det gjelder trafikksikkerhet og vekst."

Roger Susort, rådgiver utbyggingsstrategi

Eline

Det viste seg å ikke være slik, at man bruker mye tid på å kontrollere de som bygger veien. I Nye Veiers prosjekter er det nemlig mye viktigere at entreprenøren får større ansvar. Slik finner vi de beste løsningene – sammen. Det er spesielt dette som gjør det så gøy å være en del av en aktør som ønsker å fornye veibransjen.

Eline Rosenlind Falch, rådgiver vei

Per-Steinar

Det beste med jobben i Nye Veier er at jeg etter 25 års arbeidserfaring har fått muligheten til å kombinere min formelle kompetanse fra elektro, bygging og prosjektgjennomføring med realkompetansen fra arbeidslivet. Samtidig er jeg opptatt av «potensialkompetanse» – det å bruke folks potensiale i nye arbeidsoppgaver på tvers av fagfelt.

Per-Steinar Karlsen, disiplinleder elektro og automasjon

Anne Kari

Jeg er sikker på at mitt stolteste øyeblikk i karrieren er åpningen av E18-tunnelen mellom Kjørholt og Bamble. Det var et prosjekt som skulle ferdigstilles på bare ett år, men med litt tidspress fant vi en god driv, spesielt når vi jobbet så godt sammen med entreprenøren som vi gjorde.

Anne Kari Trøan, seniorrådgiver tunnel

Trainee

Våre traineer er ofte nyutdannede eller har noen få års arbeidserfaring. De har ferske og kloke hoder, og hjelper oss å se ting med nye øyne. Vi vektlegger at våre traineer får utfordrende arbeidsoppgaver som gir reell mulighet til å påvirke selskapet, samt god oppfølging fra engasjerte ledere underveis.

Nye Veier samarbeider med Trainee Sør, Trainee Innlandet og Intro Trainee. Siden selskapets oppstart i 2016 har over 20 traineer vært plassert ved våre ulike kontorer.

Les om Helenes erfaring som Trainee i Nye Veier her.

Samarbeid med akademia

Nye Veier har samarbeidsavtaler med aktører innen forskning og akademia. Våre ansatte har mulighet til å knytte seg opp mot disse miljøene gjennom kurs, samlinger og doktorgradsprogrammer.

Eksempler på forskningsprosjekter

  • Is-deteksjon på veibane
  • Hydrogen på anleggsplass
  • Elektriske/selvkjørende anleggsmaskiner
  • Forskning på våre gjennomføringsmodeller (TE, IPL, BVP).

Noen av aktørene vi samarbeider med

Kjernekompetanse i Nye Veier

Kompetanseutvikling er avgjørende for en kunnskapsbedrift som Nye Veier. Vi har definert fem kjernekompetanser som er nødvendige for at vi skal lykkes.

Les mer om våre kjernekompetanser under

Våre kjernekompetanser

Ung i bygg og anlegg

Nye Veier er opptatt av at flere unge skal fatte interesse for bygg og anlegg.
  • Våre entreprenører må ha minst syv prosent lærlinger.
  • Vi deltar i prosjektet Ung i Bygg og Anlegg.
Bildet er fra et besøk av en ungdomsskoleklasse fra Søgne. Vi tok dem med opp på den nye E39-broa som skal krysse Søgneelva. Der fikk de om bro-prosjektet, og om hvordan det er å jobbe i bygg- og anleggsbransjen. Ungdommen hadde mange gode spørsmål, og vi mener at vi så en og annen gnist bli tent.

Nøkkeltall

Nye Veier består av kompetente og engasjerte mennesker med svært ulik bakgrunn.

185
Antall ansatte
30 %
Kvinneandel