Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E18

Det pågår utbygging av ny E18 fra Rugtvedt til Langangen. På strekningene E18 Tvedestrand-Bamble og E18 Arendal-Grimstad pågår arbeid med verdioptimalisering.

Kontaktinfo

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.