E18

Det pågår utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Langangen. Det bygges ut om lag 17 kilometer firefelts vei, flere tunneler og bruer inkludert ny Grenlandsbru. Nye Veier har gjenopptatt planprosessen for delstrekningene E18 Tvedestrand – Gjerstad og E18 Gjerstad – Bamble.

Kontaktinfo

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Her finner du videoer og dronefilmer fra E18-prosjekter