E18

Det pågår utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Langangen. Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer inkludert ny Grenlandsbru. Les mer om prosjektet under menyknappen E18 Rugtvedt-Langangen. Nye Veier har gjenopptatt planprosessen for de to delstrekninger E18 Tvedestrand – Gjerstad og E18 Gjerstad – Bamble. Den 19. januar 2023 varslet Nye Veier utvidelse av varslingsgrensen for delstrekningen E18 Gjerstad-Bamble. For mer informasjon om arbeidet med de to delstrekningene trykk på menyknappen E18 Tvedestrand-Bamble 👇

Kontaktinfo

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Her finner du videoer og dronefilmer fra E18-prosjekter