E18 Rugtvedt-Langangen

Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer blant annet ny Grenlandsbru. EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbyggingen. Strekningen er delt inn i tre delparseller. E18 Lanner-Langangen i nord og E18 Rugtvedt-Kjørholt i sør er under bygging. På delparsellen E18 Kjørholt – Preståsen skal EIFFAGE og Nye Veier gjennom en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet og få vedtatt reguleringsplan. Anleggsarbeidene har startet opp og det er etablert tjeneste for sms-varslinger. Forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen-Kjørholt er lagt ut til offentlig ettersyn og høring med frist for innspill 10. desember 2021. Ny E18 Langangen-Rugtvedt skal etter planen åpnes i 2025.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E18 Langangen – Rugtvedt

16,5
km
4
felt
2019
planlagt offentliggjøring
2020
planlagt signering

Filmer fra prosjektet

Prosjektfilm og planforslaget for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt

Ditt mobilnummer: