E18 Rugtvedt-Langangen

Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer inkludert ny Grenlandsbru. EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbyggingen. Ny E18 Langangen-Rugtvedt skal etter planen åpne i 2025. I det kommende året vil det pågå omfattende anleggsarbeid i området ved Kokkersvoll i Porsgrunn. Det er derfor bygget en ny, midlertidig omkjøringsvei mellom eksisterende E18 og Langangveien mellom Kokkersvoll og Lanner. Den åpner natt til tirsdag den 8. november 2022 og vil være i bruk ut 2023.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E18 Langangen – Rugtvedt

16,5
km
4
felt
2019
offentliggjøring av konkurransen
2020
kontrakt signert 2020

Filmer fra prosjektet

Prosjektfilm og planforslaget for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt

Ditt mobilnummer: