E18 Rugtvedt-Langangen

Det bygges 17 kilometer trafikksikker, firefelts vei, hvorav en vesentlig del av ny E18 blir i tunnel og bruer. Prosjektets største konstruksjoner er ny Grenlandsbru og nye bruer i Langangen, lengst øst i prosjektet. EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbyggingen. Ny E18 Rugtvedt-Langangen er planlagt helt ferdigstilt i 2026. Er du berørt av anleggsdriften, eller har andre spørsmål til totalentreprenøren Eiffage? Send e-post til: communication.eiffagenorge@eiffage.com. Ønsker du varsel om sprengningsaktivitet? Registrer deg på gratistjenesten www.nabovarsling.no. Trenger du ha kontakt med byggherre Nye Veier? Send e-post til: nils.rinde@nyeveier.no SMS: 95818472

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E18 Langangen – Rugtvedt

17
km
4
felt
2019
offentliggjøring av konkurransen
2020
kontrakt signert 2020
2026
Trafikkpåsetting

Filmer fra prosjektet

Prosjektfilm og planforslaget for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt

Ditt mobilnummer: