Rv. 13 Skare-Sogndal

I forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2033 ble strekningen Rv. 13 Skare – Sogndal overført til Nye Veier. Strekningen er rasutsatt og delvis svært smal som kan skape utrygghet for de som ferdes langs veien. I perioder og særlig i sommerhalvåret er det stor trafikk som skaper forsinkelser. Nye Veier planlegger strakstiltak for å forbedre situasjonen med ras og fremkommelighet. Det pågår samtidig et langsiktig arbeid med å vurdere prosjektet i sin helhet og hva som skal prioriteres innenfor den økonomiske rammen på tre milliarder kroner. Nye Veier har innledet dialogen med kommunene og har vært på flere befaringer.

Kontaktinfo