Rv. 13 Skare-Sogndal

I forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2033 ble strekningen Rv13 Skare – Sogndal overført til Nye Veier. Strekningen er rasutsatt og delvis svært smal som kan skape utrygghet for de som ferdes langs veien. I perioder og særlig i sommerhalvåret er det stor trafikk som skaper forsinkelser. Det pågår samtidig et langsiktig arbeid med å vurdere prosjektet i sin helhet og hva som skal prioriteres innenfor de økonomiske rammene. I styremøte 29. juni 2023 besluttet Nye Veier år prioritere prosjektet Rv13 Djupevik – Kviturtunnelen for utbygging.

Kontaktinfo

Nyheter