Gå til hovedinnhold
Bygges

E6 Berkåk – Vindåsliene

Ny E6 sørover fra Trondheim binder viktige regioner sammen. Veien fra Berkåk til Vindåsliene er viktig for transporten gjennom både Østerdalen og Gudbrandsdalen.

Ny E6 gjennom Sokndalen til Berkåk

Vi skal bygge 15 kilometer ny firefelts vei. Byggingen startet i 2024 og veien kan åpnes i 2027. 

Trafikksikkerheten blir bedre med den nye veien. I dag har veien to kjørefelt uten midtdeler, og det skjer ofte ulykker. Med fire felt blir flyten i trafikken bedre. Den nye veien vil stimulere til vekst og utvikling i sørlige deler av Trøndelag.

JV Skanaska Syltern ANS er totalentreprenør på E6 Berkåk-Vindåsliene

Her finner du nyhetsbrev fra JV Skanska Syltern om aktuelle aktiviteter i prosjektet.

Har du spørsmål om arbeidet som pågår kan du kontakte oss på e6bv@syltern.no   

Halvor Bueng, nabokontakt, arbeidsfellesskapet Skanska Syltern ANS (JVSSANS): mobil 992 87 784

Oppdateringer

Sprengningsarbeid uke 27 på E6 Berkåk-Vindåsliene

JV SkanskaSyltern informerer om at det vil bli gjennomført sprengningsarbeid ved i området Brattåsen/Berkåkskrysset tirsdag 2. juli og fredag 5. juli. ca. kl 14.30. Deretter vil prosjektet ta ferie i to uker, fra 11. juli til 23. juli.

Ny E6 gjennom mellom Berkåk og Sokndal: - Nå er vi i gang

– Målet med ny E6, som er en sentral nasjonal ferdselsåre, er økt trafikksikkerhet, bedre flyt i trafikken og stimulere til vekst og utvikling i en stor region, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier har signert kontrakt med Skanska

Nye Veier signerte kontrakt med Skanska, i arbeidsfellesskap med Johs J. Syltern AS, om prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene. Rambøll skal være med som rådgiver. Signeringen ble gjennomført fredag 24. november.

Ny E6 gjennom mellom Berkåk og Sokndal: - Nå er vi i gang

– Målet med ny E6, som er en sentral nasjonal ferdselsåre, er økt trafikksikkerhet, bedre flyt i trafikken og stimulere til vekst og utvikling i en stor region. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med arbeidsfellesskapet Skanska Syltern ANS (JVSSANS), sammen med Rambøll som rådgiver. Denne strekningen er en viktig del av utviklingen av E6 sør for Trondheim, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Kontakt oss

Felt markert med * er obligatoriske
Kontakt oss om denne veien
Consent for storing submitted data *

Tidslinje

4
2027
Veien åpnes

Andre deler av E6 Trøndelag