Gå til hovedinnhold

Innspillsprosess pågår: Problemanalyse E6 Åsen-Steinkjer

Vi har utarbeidet en problemanalyse for strekningen E6 Åsen–Steinkjer. Formålet er å kartlegge ulike forhold langs strekningen, og å identifisere strekninger med behov for tiltak. For å ha et omforent og forankret utgangspunkt for det videre planarbeidet ønsker vi innspill på problemanalysen.

Written by: Jan Olav Sivertsen

Sist oppdatert: 27. juni 2024 kl. 07.26

Fristen for innspill er satt til 27. september 2024.

Problemanalysen består av en situasjonsbeskrivelse og en strekningsanalyse. Situasjonsbeskrivelsen redegjør for plan- og samfunnsmessige forhold på strekningen. I strekningsanalysen er ulike parametere sammenstilt for å vurdere standardetterslepet på vegen. Funnene fra situasjonsbeskrivelsen og strekningsanalysen er oppsummert i en samlet problemanalyse.

Problemanalysen skal bidra til et mest mulig faktabasert grunnlag for løsninger og prioriteringer, og vil være et grunnlagsdokument for den kommende formelle planprosessen. Det er også belyst hva som blir situasjonen framover uten tiltak på dagens veg. En slik tilnærming sikrer at framtidig utbygging av E6 svarer til de framtidige samfunnsmessige behovene. Dette vil også gi grunnlag for å identifisere og prioritere en trinnvis utvikling av vegstrekningen.

For å ha et mest mulig omforent og forankret utgangspunkt for det videre planarbeidet ønsker Nye Veier synspunkter og innspill på problemanalysen.

Klikk på bildet for å se i stort format