Gå til hovedinnhold
Hovedstrekning

Rv. 13 Skare – Sogndal

Rv. 13 mellom Skare i Ullensvang og Sogndal er lang og det er mange utfordringer. Det er stor fare for ras. På store deler av veien er det svært smalt. Dette skaper utrygghet for de som kjører denne veien. Om sommeren er det mange turister som gir mye trafikk. 

Ras, smalt og mye trafikk

Vi vurderer veien mellom Skare og Sogndal i sin helhet. I første om gang skal vi gjøre Rv. 13 mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune bedre.

I november signerte Nye Veier avtale med Samferdselsdepartementet for bygging mellom Djupevik og Kviturtunnelen på riksvei 13 i Vestland. På sikt planlegger vi for en mer helhetlig avtale med flere tiltak på strekningen

Oppdateringer

Nye Veier: Tre tilbydere skal konkurrere om rassikringstiltak på riksvei 13

Nye Veier AS har besluttet å invitere tre leverandører til å levere tilbud og konkurrere om å rassikre og utbedre riksvei 13 mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland.

Nye Veier starter rassikring av riksvei 13

Nye Veier har besluttet å sende ut sin aller første konkurranse for utbedring av riksvei 13. Arbeidet kan starte høsten neste år.

Kontakt oss

Felt markert med * er obligatoriske
Kontakt oss om denne veien
Consent for storing submitted data *
  • Vi har ansvar for riksvei 13 mellom Skare og Sogndal. Enkelte deler av strekningen har status som nasjonal turistvei.
    (1 / 3)
  • Veien er rasutsatt, smal og svingete. Det betyr at fremkommeligheten er uforutsigbar.
    (2 / 3)
  • Det er mange bratte skrenter inntil veien. Det medfører risiko for ras. Veien er smal, og medfører usikkerhet for bilister og tyngre kjøretøy.
    (3 / 3)

Andre deler av Rv. 13