E16 Kongsvinger – E6

Sammen med de fire berørte kommunene skal Nye Veier planlegge og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Arbeidet med kommunedelplan er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. Det er etablert et styre bestående av ordførerne som skal lede planarbeidet. Nye Veier har fullført utredningsarbeidet. Styret for det interkommunale planarbeidet skal i møte 11. januar 2022 behandle og vedta forslag til kommunedelplan som skal ut til offentlig ettersyn og høring. For mer informasjon se e16portalen

Kontaktinfo

Nyheter