E16 Kongsvinger – E6

Nye Veier skal planlegge og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Strekningen er om lag 60 kilometer. Arbeidet med kommunedelplan startet i 2020. De fire berørte kommunene er Kongsvinger, Nes, Ullensaker og Sør-Odal. Det er gjennomført et omfattende utredningsarbeid og er utarbeidet forslag til kommunedelplan. Nye Veier anbefaler alternativet CN40. Det foreligger ikke vedtatt kommunedelplan i dette prosjektet.

Kontaktinfo

Nyheter