E16 Kongsvinger – E6

Nye Veier skal planlegge og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Strekningen på ca 60 kilometer ble tildelt Nye Veier våren 2019. Arbeidet med kommunedelplan startet opp i 2020. De fire berørte kommunene Kongsvinger, Nes, Ullensaker og Sør-Odal har organisert sitt arbeid i et interkommunalt plansamarbeid som ledes av et styre. Det er gjennomført et omfattende utredningsarbeid og er utarbeidet forslag til kommunedelplan. Nye Veier anbefaler alternativet CN40. Det foreligger ikke vedtatt kommunedelplan.

Kontaktinfo

Nyheter