E16 Kongsvinger – E6

Sammen med de fire berørte kommunene skal Nye Veier planlegge og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Kommunestyrene har sluttet seg til at arbeidet med kommunedelplan er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. Det er etablert et styre bestående av ordførerne som skal lede planarbeidet. I møte 16. desember vedtok styret å fastsette planprogrammet. For informasjon om e16portalen se "Oppdateringer fra dette prosjektet" i menyen ovenfor.

Kontaktinfo

Nyheter