E16 Kongsvinger – E6

Sammen med de fire berørte kommunene skal Nye Veier planlegge og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Arbeidet med kommunedelplan er organisert i et interkommunalt plansamarbeid som ledes av et styre bestående av de fire ordførerne. For mer informasjon om status i prosjektet se e16portalen

Kontaktinfo

Nyheter