Gå til hovedinnhold

Nyheter

Her finner du pressemeldinger fra selskapet, og oppdateringer om veiene vi planlegger og bygger. Bruk filteret for å finne aktuelt for din vei. Oppdateringer finner du også på siden for den aktuelle veien.

Varm åpningsseremoni på E6 Kvænangsfjellet

22.01.2024 | Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård takket Nye Veier og entreprenør for vel utført arbeid med E6 gjennom Kvænangsfjellet. - Gratulerer med dagen. Jeg vet det er mange som har ventet på akkurat denne strekningen skulle åpne. Det har jeg også, sier Nygård.

Artikkel

Markering av åpnet Kvænangsfjelltunnel

17.01.2024 | Vi har gleden av å invitere deg til offisiell delåpning av ny, sikker E6 gjennom Kvænangsfjellet. Mandag 22. januar markerer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at Nye Veier og entreprenør LNS åpnet Kvænangsfjelltunnelen i desember 2023.

Artikkel

Avslutter kontrakt på deler av E6 i Trøndelag

01.07.2023 | Nye Veier og vår totalentreprenør Acciona er enige om at deres arbeid på ny E6 mellom Ranheim og Værnes avsluttes. Konkurransen om å bygge denne strekningen vil bli lyst ut i løpet av høsten 2023. Det gjenstår å signere den endelige sluttavtalen.

Artikkel

Sprengningsarbeid uke 27 på E6 Berkåk-Vindåsliene

03.07.2024 | JV SkanskaSyltern informerer om at det vil bli gjennomført sprengningsarbeid ved i området Brattåsen/Berkåkskrysset tirsdag 2. juli og fredag 5. juli. ca. kl 14.30. Deretter vil prosjektet ta ferie i to uker, fra 11. juli til 23. juli.

Strekning

Innspillsprosess pågår: Problemanalyse E6 Åsen-Steinkjer

27.06.2024 | Vi har utarbeidet en problemanalyse for strekningen E6 Åsen–Steinkjer. Formålet er å kartlegge ulike forhold langs strekningen, og å identifisere strekninger med behov for tiltak. For å ha et omforent og forankret utgangspunkt for det videre planarbeidet ønsker vi innspill på problemanalysen.

Strekning

Arkeologiske undersøkelser

26.06.2024 | Det skal gjøres arkeologiske undersøkelser i det utvidede planområdet på E18 mellom Gjerstad og Bamble. Undersøkelsene starter så snart det er mulig og vil pågå i 2024.

Strekning

Kartlegging av naturtyper for nye rv. 4

26.06.2024 | Det pågår konseptutvikling av traseer for nye rv. 4 mellom Hunndalen og Mjøsbrua. I den forbindelse skal det gjennomføres kartlegging av naturtyper som en del av kunnskapsinnhentingen.

Strekning