Digitalt folkemøte: Planarbeid avlastet E6 ved Lillehammer

Det blir avholdt digitalt informasjonsmøte om planarbeidet for avlastet E6 ved Lillehammer onsdag 15. april 2020 kl. 18.30.

Møtet gjennomføres digitalt via Internett.

Mer informasjon om mulighet for å gi innspill til planen:
>> Medvirkningsportal for avlastet E6 ved Lillehammer