Reisetidsmålinger (pilotprosjekt)

Nye Veier har startet et pilotprosjekt basert på Fluxlop-løsningen for å måle reisetid på E6 Kolomoen - Moelv.

Formålet med piloten er å få svar på at Fluxloop sin teknologi kan måle reisetid på utvalgte strekninger. Fluxloop sin teknologi er testet og verifisert som god med hensyn på personvern og benyttes i dag av flere private og offentlige aktører.

 

Bakgrunn

Registrering av reisetid er brukt for å beregne nytten for samfunnet av et veiprosjekt. Nye Veier har et mål om høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de veiprosjekter selskapet har fått ansvar for. Kortest mulig reisetid er den viktigste indikatoren. Det er derfor viktig å kunne måle reisetid, både i utbyggingsfasen og etter at veiene er ferdigstilt. 

 

I utbyggingsfasen er det et ønske at trafikantene skal bli minst mulig berørt. Reisetid gjennom et anleggsområde er en god indikator på i hvor stor grad trafikantene opplever forsinkelser i byggetiden for ny vei.

 

Pilot

I tidsperioden juni, juli og august 2021 vil fluxLoop montere opp blåtannsendere langs strekningen Kolomoen – Moelv for å teste en ny metode for å måle reisetid.

 

Teknologien

Blåtannsendere, som monteres på lyktestolper, sender ut signaler som oppdages av en app på mobiltelefonene til reisende i biler som passerer. Forutsatt at brukerne har gitt sitt samtykke til å dele data til piloten, vil appen som oppdager blåtannsignalene samle opp og beregne reisetiden til den reisende.

 

Data som lagres og sendes til skytjeneste for videre bruk blir:

  • Strekning
  • Registrert reisetid

 

Personvern

Det er kun data fra brukere som aktivt har valgt å dele data med pilotprosjektet i den aktuelle appen som vil lagres og behandles. Data vil dessuten anonymiseres slik at de ikke lar seg identifisere, ei heller om de settes sammen med andre datakilder. 

 

Leveranse

Fluxloop vil utarbeide en rapport som tar for seg formål, bakgrunn, testing, metodebeskrivelse, betraktninger tilknyttet personvern og resultatet fra piloten.