E6 Åsen – Steinkjer

Prosjektet ble overført fra Statens vegvesen til Nye Veier i mai 2022. Nye Veier har startet en innledende dialog med kommunene for å avklare arbeidsprosesser. Strekningen går gjennom fire kommuner: Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Steinkjer og Inderøy har kommunedelplaner, mens det mangler i de to resterende kommunene.