Kontaktpersoner Ringeriksporteføljen

Morten Klokkersveen, utbyggingsdirektør
Mobil 416 10 640

Andreas Noreik Jansen, grunnerverv
Mobil 452 70 642
E-post: andreas.jansen.noreik@nyeveier.no

Tor Nilsen, prosjektleder for planarbeidet
Mobil 916 75 779
E-post: tor.nilsen@nyeveier.no

Ruben Ramsland, leder kontrahering
Mobil 400 44 082
E-post: ruben.ramsland@nyeveier.no

Halldis Skogen, kommunikasjon og pressekontakt
Mobil 92060012
E-post: halldis.skogen@nyeveier.no