E18 Dørdal – Tvedestrand

Nye E18 Dørdal-Tvedestrand er prioritert for utbygging av styret i Nye Veier. Det er varslet oppstart for utarbeidelse av reguleringsplan og forslag til planprogram med frist for uttalelser innen 14. oktober. COWI AS skal utarbeide reguleringsplanen for Nye Veier. Arbeidet er organisert i et interkommunalt plansamarbeid med de berørte kommunene. Det er etablert en egen medvirkningsportal for prosjektet som er den viktigste informasjonskanalen om arbeidet og for å komme med innspill i høringsperiodene. Se egen link til medvirkningsportalen i menyen nedenfor. Nye E18 Dørdal-Tvedestrand inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt kommunene høsten 2019.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
8
kommuner i samarbeid