Vestlandet

I Nasjonal transportplan 2022 – 2033 (lansert 19. mars 2021) foreslås det at strekningen Rv. 13 Skare – Sogndal flyttes til Nye Veier. Dette er Nye Veiers første prosjekt på Vestlandet.

Kontaktinfo