E6 Trøndelag

Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut firefelts E6 med doble tunnelløp fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i en region som ble samlet til ett fylke 1. januar 2018, med nærmere 500 000 innbyggere. På den nye motorveien blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t.

Siste nytt

10. april 2018 Nyheter fra våre strekninger

Strekningene nord og sør.

19. oktober 2017 Dokumenter E6 sør

19. oktober 2017 Dokumenter E6 nord

Strekningene

E6 Trøndelag er ett av fire utbyggingsområder i Nye Veier. Dette er strekningene vi bygger ut:

Videoer

Her finner du videoer for E6 Ranheim–Åsen og E6 Ulsberg–Melhus sentrum. Merk at de fleste av disse er produsert mens Statens vegvesen var utbygger (før 1. januar 2016). Nye Veiers optimalisering av strekningene kommer derfor ikke fram. Etter hvert som reguleringsarbeidet blir fullført, og veilinjene kan "låses", vil vi lansere nye videoanimasjoner. Først ut: E6 Kvål– Melhus sentrum, publisert i april 2018.

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim