E6 Trøndelag

Nye Veier skal i Trøndelag bygge ut firefelts vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i det samlede Trøndelag (ca. 500 000 innb.). På ny E6 blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Prosjektdirektør: Johan Arnt Vatnan - 922 51 113 - johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

15. februar 2019 Helltunnelen stenges 1. - 4. mars

På grunn av nødvendig borearbeid må Helltunnelen stenges noen dager. Det blir omkjøring via fv. 950 (gamle E6) over Gjevingåsen.

8. februar 2019 Spanjoler på sjekker'n

Nye Veier har engasjert det spanske entreprenørselskapet Acciona til å bygge den nye motorveien fra Ranheim til Værnes. Nå er spanjolene på jakt etter lokale firma som kan være med på Trøndelags største veiprosjekt.

24. januar 2019 Konkurranse om E6 Ulsberg – Vindåsliene annonseres i februar

Konkurransegrunnlaget nærmer seg ferdigstillelse og legges ut i Doffin/Eu-Supply mot slutten av februar.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene:

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim