E6 Trøndelag

Nye Veier skal i Trøndelag bygge ut firefelts vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i det samlede Trøndelag (ca. 500 000 innb.). På ny E6 blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Prosjektdirektør: Johan Arnt Vatnan - 922 51 113 - johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

27. juni 2019 Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - varsel om oppstart av endring av reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det oppstart og forslag til endring av reguleringsplan for "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016. NB: Saken er oppdatert med notat som vurderer konsekvenser for Gaula ved justert E6 forbi Søberg.

7. juni 2019 Ny geoskanning med helikopter

EMerald Geomodelling og Nye Veier fortsetter å geoskanne med helikopter. Dette skjer tirsdag og onsdag neste uke (11. og 12.06).

29. mai 2019 Geoskanner med helikopter før bygging av E6

Neste uke vil et helikopter fly lavt over deler av Trøndelag. Ved å sende ut elektromagnetiske bølger får man nyttig informasjon om grunnen. Bølgene er ikke skadelige for verken folk eller fe.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene:

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim