E6 Trøndelag

Nye Veier skal i Trøndelag bygge ut firefelts vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i det samlede Trøndelag (ca. 500 000 innb.). På ny E6 blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Prosjektdirektør: Johan Arnt Vatnan - 922 51 113 - johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

24. mai 2019 Varsel om planoppstart for utvidelse av E6 Leistad – Stjørdal grense

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 Leistad – Stjørdal grense i Malvik kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. I forhold til tidligere varsling er planområdet endret langs strekningen.

22. mai 2019 Disse skal konkurrere om å bygge E6 Ulsberg-Vindåsliene

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 2,6 mrd. kroner eks. mva.

15. mai 2019 På jakt etter lokale leverandører

Når det skal bygges syv kilometer med motorvei fra Kvål til Melhus er det mange behov som melder seg. Jakten etter lokale leverandører er i gang!

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene:

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim