E6 Trøndelag

Nye Veier skal i Trøndelag bygge ut firefelts vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i det samlede Trøndelag (ca. 500 000 innb.). På ny E6 blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Prosjektdirektør: Johan Arnt Vatnan - 922 51 113 - johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

22. mars 2019 Velkommen til tilbudskonferanse 26.03.19

Nye Veier AS søker leverandører til prosjektet Ulsberg-Vindåsliene, og arrangerer i den forbindelse en tilbudskonferanse for å fortelle mer om prosjektet.

21. mars 2019 Ulsberg – Vindåsliene (English)

The Trøndelag office for Nye Veier presented one project at this year’s vendor conference: the stretch that runs from Ulsberg in Rennebu to Vindåsliene in Midtre Gauldal. In this article you can read more about the project.

21. mars 2019 Ulsberg-Vindåsliene

Trøndelagskontoret til Nye Veier presenterte ett prosjekt på årets leverandørkonferanse: strekningen som går fra Ulsberg i Rennebu til Vindåsliene i Midtre Gauldal. I denne artikkelen kan du se lese mer om prosjektet.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene:

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim