E6 Trøndelag

Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut firefelts E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i en region som ble samlet til ett fylke 1. januar 2018, med nærmere 500 000 innbyggere. På den nye motorveien blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t.

17. august 2018 Ny megakontrakt for E6 Trøndelag

Hvem vinner Nye Veiers neste megakontrakt i Trøndelag? Konkurransegrunnlaget for E6 Kvithammar–Åsen blir utlyst om et par uker, og totalentreprenør velges i 2. kvartal 2019.

15. august 2018 - Ta kontakt!

- Nye Veier er helt avhengig av nye teknologiske løsninger på fremtidens veier. Ta kontakt og presenter fremtidsløsninger for transport og logistikk, oppfordrer Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør for E6 Trøndelag.

6. juli 2018 Nye Veier går videre med Acciona Construcción for bygging av E6 Ranheim–Værnes

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer

Her er videoer for Nye Veiers E6-utbygging i Trøndelag. Fem av de seks videoene som vises, er produsert mens Statens vegvesen var utbygger (før 1. januar 2016). Nye Veiers optimalisering av strekningene kommer derfor ikke presist fram, bortsett fra på E6 Kvål–Melhus sentrum (publisert i april 2018). Etter hvert som reguleringsarbeidet blir fullført, og veilinjene kan "låses", vil vi lansere nye videoer. Merk: For E6 sør, mellom Ulsberg og Gyllan, er planendringene så omfattende at vegvesenets videoer gir liten mening i dagens situasjon. De er derfor fjernet.

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim