E6 Trøndelag

Nye Veier skal i Trøndelag bygge ut firefelts vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i det samlede Trøndelag (ca. 500 000 innb.). På ny E6 blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Prosjektdirektør: Johan Arnt Vatnan - 922 51 113 - johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

18. oktober 2019 Egen prosjektnettside

Prosjektet E6 Kvithammar-Åsen har fått sin egen nettside. Her finner du all informasjon om prosjekt og planprosess, og du kan også gi inn innspill, tips og merknader til planarbeidet.

3. oktober 2019 Endring av detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum

Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum er lagt ut til offentlig ettersyn. Nå har du muligheten til å komme med innspill og merknader til endringsforslaget. Her finner du plankartet og annet du trenger for å se hva endringsforslaget går ut på.

27. september 2019 Veiarbeid i Langsteindalen

Nye Veier skal utføre grunnboringer i Langsteindalen i starten av uke 40. Det blir derfor manuell trafikkdirigering og veien blir helt og delvis stengt i en kort periode.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene:

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim