E6 Trøndelag

Nye Veier skal i Trøndelag bygge ut firefelts vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i det samlede Trøndelag (ca. 500 000 innb.). På ny E6 blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Prosjektdirektør: Johan Arnt Vatnan - 922 51 113 - johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

19. desember 2018 Invitasjon til informasjonsmøter i forbindelse med planlegging av ny E6 Kvithammar – Åsen

I januar inviterer Nye Veier til to åpne informasjonsmøter for å orientere om planarbeidet for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Det avholdes et møte i hver av de berørte kommunene Stjørdal og Levanger.

18. desember 2018 Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg - Vindåsliene i januar

Byggestart på E6 Ulsberg – Vindåsliene framskyndes som følge av Nye Veiers siste porteføljeprioritering som ble offentliggjort sist uke. Prosjektet legges ut på anbud i siste halvdel av januar og Nye Veier inviterer entreprenører til en tilbudskonferanse 4. februar.

10. desember 2018 Varsel om justert plangrense for reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene

Nye Veier varsler med dette om justert plangrense for enkelte områder i Rennebu kommune i forbindelse med detaljregulering for E6 Ulsberg - Vindåsliene.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene:

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim