E6 Trøndelag

Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut firefelts E6 med doble tunnelløp fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 km. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i en region som ble samlet til ett fylke 1. januar 2018, med nærmere 500 000 innbyggere. På den nye motorveien blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t.

Siste nytt

18. juni 2018 Tilbudskonferanse om unik Nye Veier-kontrakt

Nye Veier inviterer til tilbudskonferanse om den første totale samhandlingskontrakten i norsk anlegssbransje (E6 Kvål–Melhus sentrum). Velkommen til Radisson Blu på Værnes 27. juni kl. 11.30!

13. juni 2018 Nye Veier prøver ut total samhandling (1)

Nye Veier i Trøndelag er først ut i norsk anleggsbransje med en såkalt IPL-kontrakt – integrert prosjektleveranse. Den innføres på E6-strekningen Kvål–Melhus sentrum, med planlagt byggestart høsten 2019.

11. juni 2018 Bygger bedre vei – sparer 1 milliard

Nye Veiers forslag til planprogram for ny E6 gjennom Rennebu og Midtre Gauldal gir både bedre vei og kostnadskutt på 1 milliard kroner, konstaterer utbyggingssjef Lars Bjørgård.

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer

Her finner du videoer for E6 Ranheim–Åsen og E6 Ulsberg–Melhus sentrum. Merk at de fleste av disse er produsert mens Statens vegvesen var utbygger (før 1. januar 2016). Nye Veiers optimalisering av strekningene kommer derfor ikke fram. Etter hvert som reguleringsarbeidet blir fullført, og veilinjene kan "låses", vil vi lansere nye videoanimasjoner. Først ut: E6 Kvål– Melhus sentrum, publisert i april 2018.

Vi skal bygge ut

106

km ny E6 nord og sør for Trondheim