Gå til hovedinnhold
Hovedstrekning

E6 Trøndelag

I Trøndelag skal vi planlegge og bygge ny E6 fra Nedgård ved Ulsberg til Melhus, sør for Trondheim, og fra Ranheim til Asp ved Steinkjer, nord for Trondheim. Til sammen er dette 165 kilometer vei, som også omfatter den åpnede delen av E6 mellom Kvål og Melhus, 

Status for de ulike delene av veien

E6 Berkåk til Vindåsliene, sør for Sokndal, er under bygging. Nord for Trondheim bygger vi E6 Ranheim til Sveberg og E6 mellom Kvithammar og Åsen. De andre strekningene er under planlegging og utvikling. Det er planlagt å bygge firefelts motorvei med fartsgrense 100 eller 110 kilometer i timen på nesten hele strekningen.

Disse veiene jobber vi med

Disse veiene er under planlegging og utvikling

Aktuelt om E6 Trøndelag

Sprengningsarbeid uke 27 på E6 Berkåk-Vindåsliene

JV SkanskaSyltern informerer om at det vil bli gjennomført sprengningsarbeid ved i området Brattåsen/Berkåkskrysset tirsdag 2. juli og fredag 5. juli. ca. kl 14.30. Deretter vil prosjektet ta ferie i to uker, fra 11. juli til 23. juli.

Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning E6 Helltunnelen – Hellstranda

Nye Veier ber om innspill til planoppstart og planprogram. Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan E6 Helltunnelen – Hellstranda, samt utleggelse av planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Problemanalyse E6 Åsen-Steinkjer

Vi har utarbeidet en problemanalyse for strekningen E6 Åsen–Steinkjer. Formålet er å kartlegge ulike forhold langs strekningen, og å identifisere strekninger med behov for tiltak. For å ha et omforent og forankret utgangspunkt for det videre planarbeidet ønsker vi innspill på problemanalysen.

Contur AS skal bygge ny Hommelvikbru på E6 mellom Trondheim og Værnes

Contur AS har fått oppdraget med å bygge Hommelvikbrua (sørgående kjørefelt) på strekningen E6 Trondheim-Værnes. Kontraktsverdien er rundt 180 mill NOK eks mva. Byggestart blir i august 2024.

Kontakt oss

Felt markert med * er obligatoriske
Kontakt oss om denne veien
Consent for storing submitted data *