E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier bygger ny E 39 som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny, direkte adkomst fra E39 til Mjåvann industriområde. Utbyggingen starter i området Fidjane i Kristiansand kommune og ender ved Døle bru helt øst i Lindesnes kommune. Byggestart var 9. oktober 2018. Strekningen skal være ferdig bygd i løpet av høsten 2022. Totalentreprise med kontraktsverdi 4,7 milliarder kroner eks. mva. Inneholder: Tre planfrie kryss. Tunneler: Mjåvannshei 355 meter, Brulihei 913 meter, Volleberg 600 meter, Søgne 4000 meter, Lindeli 550 meter. Lengre bruer: Bukksteinsvannet 130 meter, Rossevann 170 meter, Monan 400 meter, Trysfjord 534 meter. Viltkrysninger og kulverter for lokal- og driftsveier.

Kontaktinfo
19
km
5
tunneler med doble løp
8
doble broer
2018
byggestart
2022
åpnes

Filmer

Se våre animasjoner og videoer fra prosjektet