E18 Sørøst

Hovedaktivitetene i utbyggingsområdet E18 Sørøst i 2020 er knyttet til anskaffelser og planprosesser. Det pågår konkurranse for anskaffelse av entreprenør for utbygging av E18 Langangen-Rugtvedt. Kontrakten signeres i desember 2020. Styret i Nye Veier har prioritert E18 Dørdal-Tvedestrand for utbygging. Før sommeren signeres kontrakt for utarbeidelse av reguleringsplan for delstrekningene E18 Dørdal-Fylkesgrensa og E18 Pinesund-Tvedestrand. I 2019 ble det åpnet omlag 40 km ny firefelts vei i E18-utbyggingsområdet, E18 Tvedestrand–Arendal åpnet 2. juli og Rugtvedt–Dørdal åpnet 2. desember.

Kontaktinfo

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.