E6 Innlandet

Nye Veier bygger 80 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer sør. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200000 innbyggere. Det passerer i dag 13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn på strekningen, alt ettersom hvor på strekningen vi måler. Utbyggingen av Kolomoen - Moelv er startet. Strekningen åpner i desember 2020. Prosjektet Moelv - Lillehammer - Øyer er under planlegging.

Siste nytt

13. mars 2018 Endrer navn til E6 Innlandet

Nye Veiers utbygging av E6 gjennom Hedmark og Oppland blir fra og med i dag hetende Nye Veier E6 Innlandet. Det nye navnet erstatter «Nye Veier E6 Mjøsregionen».

26. februar 2018 Flere store trafikkomlegginger i Åkerkrysset

Denne uken starter byggingen av Åkerkrysset ved Hamar for fullt. I tiden fremover blir det flere endringer i kjøremønsteret. Allerede natt til tirsdag kommer det en ny midlertidig rundkjøring på E6 sør for Åkerkrysset.

20. desember 2017 Nye Veier intensiverer arbeidet med ny Mjøsbru

Nye Veier er allerede godt i gang med grunnundersøkelser i Mjøsa der den nye brua skal bygges. Nå intensiveres arbeidet med forberedende og overordnede avklaringer for ny Mjøsbru.

Facebook ikonE6 på Facebook Facebook ikonVideoer på YouTube Facebook ikonNye Veier på Twitter

Strekningene

Nye Veier bygger nå 43 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv. Strekningen åpner i desember 2020. Utbyggingen av 37 km firefelts motorvei fra Moelv til Øyer sør er under planlegging.

Videoer